Tvrz Mladějovice

Kontrola projektu rekonstrukce

Kontrola projektu rekonstrukce

Dne 31. 1. se na Tvrzi konala průběžná veřejnosprávní kontrola projektu Rekonstrukce tvrze Mladějovice (Projekt KU-CH1-113).

Kontrolu prováděly pracovnice Odboru mezinárodních vztahů Ministerstva financí a přizvaní experti z firmy Ernst & Young. 

Účelem kontroly bylo posouzení postupu projektu, kontrola plánovaných cílů, posouzení kvality provedených prací apod., v neposlední řadě také efektivita vynaložených prostředků.

V rámci kontroly došlo i na prohlídku Tvrze. 

Další aktuality