Tvrz Mladějovice

TVRZ MLADĚJOVICE

Historie a současnost pozdního gotického sídla

Historická sekce našeho webu bude nebývale rozsáhlá. Cílem naší rekonstrukce je co nejvíce historických stavebních prvků zachránit v souladu se zásadami památkové péče.

Podle dendrochronologického průzkumu provedeného v roce 2014 p. Tomášem Kynclem z laboratoře DendroLab byly datovány tyto prvky:
– polštář pod podlahou, borovice skácená mezi roky 1709 a 1710 (167 letokruhů)
– krakorec východní stěny, dub skácený mezi roky 1574 a 1591 (94 letokruhů)

V menu této sekce začínáme s publikací průzkumu provedeného PhDr. Jiřím Úlovcem hned po koupi v roce 2009.