Tvrz Mladějovice

TVRZ MLADĚJOVICE

Historie a současnost pozdního gotického sídla

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci fondů EHP.

Celkovým cílem projektu je záchrana nemovitosti, její představení a propagace, využívání veřejností v rámci kulturních a jiných aktivit.

Posílení sociálního a hospodářského rozvoje prostřednictvím kulturní spolupráce, podnikání v oblasti kultury a správy kulturního dědictví.

 https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura

Realizátor: Občanské sdružení pro záchranu a konzervaci kulturní památky Panský dvůr a bývalé tvrze Mladějovice.

Celkový rozpočet: 22 947 913 Kč
realizátor 2 294 791 Kč
grant EHP 20 653 122 Kč

Termín zahájení: duben 2021

Termín předpokládaného ukončení: duben 2024

Projekt rekonstrukce v rámci fondů EHP