Tvrz Mladějovice

TVRZ MLADĚJOVICE

Historie a současnost pozdního gotického sídla

MLADĚJOVICE – tvrze

Průzkum písemných pramenů a literatury

Zpracoval:

PhDr. Jiří Úlovec

Praha, duben – květen a listopad 2009

Mladějovice, tvrze (č. o. Čejetice, okres Strakonice)