Tvrz Mladějovice

TVRZ MLADĚJOVICE

Historie a současnost pozdního gotického sídla

Veřejná zakázka na nákup automobilu

Předmětem plnění je dodávka nového nebo zánovního osobního automobilu do 3,5 t, určeného k přepravě osob.

Občanské sdružení pro záchranu a konzervaci kulturní památky Panský dvůr a bývalé tvrze Mladějovice podává výzvu k podání nabídek.

Zakázka je podávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu „Pořízení automobilu“.

Na základě této Veřejné zakázky dojde k uzavření kupní smlouvy na plnění Veřejné zakázky s
jedním vybraným dodavatelem, na jejímž základě bude dodávka pro zadavatele poskytnuta.
Vozidlo bude sloužit pro dopravu osob na kulturní a společenské akce pořádané zadavatelem, stejně
tak jako pro vlastní potřeby zadavatele (doprava zaměstnanců, spolupracujících osob apod.).

Výzva k podání nabídek (včetně zadávací dokumentace) – (PDF)

Příloha č. 1 – Čestné prohlášení (DOCX)
Příloha č. 2 – Předloha smlouvy (DOCX)
Příloha č. 3 – Specifikace výbavy vozidla (XLSX)
Příloha č. 4 – Krycí list (XLSX)

Veřejné zakázky