2022

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

stropy jsou již podbité

kanalizace se plíží

voda vyvěrá

některá futra vytesaná

vstup bezpečně zajištěn

některá futra osazená a příčky rostou

komíny se táhnou za světlem

kořenová čistička

sklepní kanálek vyčištěný

základ letních sprch

zápraží