Tvrz Mladějovice

TVRZ MLADĚJOVICE

Historie a současnost pozdního gotického sídla

Pohledy na budovy

  • stavební a nestavební úpravy a opravy nemovitých kulturních památek spočívající zejména v provádění konzervační obnovy, restituci starších stavů, korektivní obnově, udržovacích a stabilizačních opravách a restaurování; viz stávající činnost : konzervace a restituce původních stavů s použitím původních technologií a materiálů,…
  • prezentace a zpřístupnění široké veřejnosti a transformace pro vhodné využívání; odborné semináře k technologickým postupům (restaurátorským, tesařským a z uměleckého zpracování kovů), charitativní bienále dětí z ústavu sociální péče za účasti významných osobností z kultury, pravidelné koncerty dětských souborů, místní divadlo a promítání klubových filmů.
  • úpravy pro nové využití nemovitého kulturního dědictví; bezbarierové přístupy, historická zahrada s prostory pro kulturní a společenské vyžití
  • vytváření optimálního prostředí pro uložení a zajištění péče o movité kulturní památky, sbírky a knihovní fondy;
  • restaurování a další umělecká a technická opatření zajišťující dlouhodobé uchování a veškeré činnosti směřující k jejich zpřístupnění a dalšímu využití;
  • povinné zpřístupnění kulturního dědictví a jeho prezentace jako nedílná součást projektu; Celoročně otevřeno.
  • povinné zpracování a realizace podnikatelských strategií jako nedílná součást projektu.